O našem studijním centru

Ve Studijním centru v Mariánských Lázních připravujeme žáky  na přijímací zkoušky na střední školy a osmiletá gymnázia, ale také pomáháme dětem s potížemi se psaním, čtením, gramatikou a matematikou. Umíme si poradit i s nechutí k učení nebo nesoustředěností.

Doučování probíhá v malých skupinkách s individuálním přístupem ke studentovi. Na nezávazné bezplatné schůzce zjistíme, s čím má dítě potíže, a doučování "ušijeme přímo na míru" podle zjištěné situace.

Naše zkušenosti ukazují, že většina dětí již po měsíci doučování přestává mít strach ze školy, získá zpět ztracené sebevědomí a učení už není takovým strašákem. Výsledky u čtení a psaní pak bývají  viditelné zhruba třetí měsíc. V případě čtení  čte dítě plynuleji, nedomýšlí si slova, lépe rozumí textu, což má za následek, že  ho čtení začne bavit. U psaní se zvýší rychlost a zmenší chybovost. Tím, že se zlepšení začne projevovat  i ve škole, se pak dítě cítí jistější a sebevědomější.

V případě kurzů přípravy na přijímací zkoušky nejprve zvládneme nedostatky, procvičíme a upevníme problematickou látku a teprve poté se zabýváme samotnou přípravou na přijímací zkoušky. Ze zpětných vazeb našich klientů vidíme, že absolvování přípravy na přijímací zkoušky nejen pomůže k lepším výsledkům u zkoušek a rozšíří tak možnosti výběru střední školy, ale studenti mají v prvních ročnících na střední škole lepší pozici z hlediska znalostí a dovedností a cítí se jistěji v náročném přechodu ze základní školy.

Naše postupy učení nejsou založené na učení teorií a pouček, ale snažíme se, aby si žáci postupy uměli odvodit sami na jednoduchých příkladech, pomocí znázorňování, kreslení a jiných pomůcek. Také proto doučování u nás děti baví a chodí k nám rády.

V případě zájmu o doučování vám na nezávazné konzultaci poskytneme podrobné informace o tom, jak to u nás funguje.

Ing. Lenka Suchánková