Pomáháme s

  • PŘÍPRAVOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  • MATEMATIKOU A GRAMATIKOU
  • NECHUTÍ K UČENÍ, ČTENÍ, PSANÍ
  • NEDOSTATKEM SOUSTŘEDĚNOSTI
  • NESAMOSTATNOSTÍ PŘI UČENÍ
  • PORUCHAMI UČENÍ TYPU "DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, DYSORTOGRAFIK…"

Studijní centrum Mariánské Lázně

"I Vaše dítě má nárok na radost ze studia."