Pomáháme s

  • PŘÍPRAVOU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
  • (osmiletá gymnázia, střední školy, vysoké školy)
  • MATEMATIKOU A GRAMATIKOU
  • NECHUTÍ K UČENÍ, ČTENÍ, PSANÍ, VADAMI ŘEČI
  • NEDOSTATKEM SOUSTŘEDĚNOSTI
  • NESAMOSTATNOSTÍ PŘI UČENÍ
  • PORUCHAMI UČENÍ TYPU "DYSLEKTIK, DYSGRAFIK, DYSORTOGRAFIK…" 
  • PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVOU

Studijní centrum Mariánské Lázně

"I Vaše dítě má nárok na radost ze studia."